DUANIN GÜCÜ

Duanın Gücü programında insana dair konular Rab’bin bakış açısıyla anlatılır ve dua ile Rab’bin önüne gidilir. Ayda Danacıoğlu’nun hazırlayıp sunduğu bu program, ayetlerle temellendirilen bir anlatıyla başlar. Daha sonra anlatılan konular üzerine dua edilir. Bu dua zamanına gündemdeki konular ve izleyicilerden gelen dua istekleri de dahil edilir.